Friday, June 18, 2010

Februari och Mars är klara./ February and March is done.

Det är riktigt roligt att se hur det växer fram./
It's really fun to see how the stars comming up.

Här är mina block så långt./
This is my block so far.
I eftermiddag vill jag sy ihop April stjärna. Jag har fortfarande en del att ta igen :-)
This afternoon, I would sew the April star. I still have some to catch up :-)